Å lede eller å la seg lede…..

Gjennom mange år som aktiv danser på det norske landslaget lærte jeg meg at innen sportsdans er et av de store temaene å føre eller å la seg bli ført.

Som mannlig danser lærer man å føre sin kvinnelige partner og som den kvinnelige utøveren må man altså lære seg å bli ført…eller å la seg føre.

Hva er vanskeligst tror du?

Jeg vil selvfølgelig si at det handler om det perfekte samarbeidet mellom de to partene, men helt personlig vil jeg nok påstå at å la seg føre er vanskeligst for de fleste.

Det å «nullstille» seg og å ta imot de tegnene som partneren gir uten å fokusere på noe annet enn å utføre.

Jeg har tenkt igjennom dette enkle samspillet mellom 2 partnere mange ganger og i mange sammenhenger. Ikke minst i livet som sådan, men veldig mye i forretningslivet.

Noen påberoper seg å være den fødte leder.. den som vil føre. Andre tar en mer passiv rolle og lar seg bli ført…i tillit til at den som fører vet best.

Desverre er ikke alltid det tilfellet.

Gang på gang ser en personer som har virkelig kunnskap, innsikt og fantastiske ideer og planer la seg bli ført vekk fra sin egen vei.

Hva er det som gjør dette… er det bare fordi det er behagelig å slippe å bestemme eller er det en mangel på selvtillit…eller tillit til seg selv?

Hvorfor stiller vi ikke større spørsmålstegn ved såkalte ledere…. som mange ganger skjuler seg bak en tittel eller stillingsbeskrivelse. Hva er det også som gjør at vi tror på ordene som blir sagt… ord som egentlig «skurrer» i ørene men som fornuften slår inn og ber følelsene forstå at fornuften vet best.

Og hvorfor er det ingen rundt som sier STOPP nåt tegnene blir tydelige på at noe er riv ruskende galt.

Kjenn på din egen styrke, vit at om noe føles feil… er det antagelig vis akkurat det. Stopp, lytt til deg selv og stak din egen vei…og hold din egen kurs.

Vi møter alle på store og små utfordringer gjennom livet og for noen år siden møtte jeg mitt første «fjell» i form av en person som la meninger på meg som ikke var mine. Og som kommuniserte dem ganske tydelig til sine omgivelser. Da hadde jeg stor hjelp av en veileder som sa» Om din sti er ren… vil alltid sannheten komme for en dag» og det gjorde den.

Tøfft mens det blåser, men for meg var dette snakk om en liten og varm fønvind i sammenligning med stormen som omtales i videoen under.

Denne videoen hvor Monica Lewinsky for første gang i offentlighet forteller sin historie er verdt å lytte til!

God helg fra Kari 😉

smilfrakari